METROPOLITANKA

Metropolitanka to projekt realizowany od 2012 r. przez pracownie Kierunku Intermedia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Grupę Społeczną Metropolitanka przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Projekt pierwotnie był częścią programu Wstępu do Intermediów prowadzonego przez Bognę Burską, która do dziś odpowiada za całość. Od 2021 r. jest realizowany we współpracy między pracowniami prowadzonymi przez Bognę Burską i Martynę Jastrzębską, Honoratę Martin i Ankę Leśniak, za plakaty odpowiedzialny jest Maciek Salamon, gościnnie sekcję graficzną w 2021 r. wspomagała Patrycja Orzechowska, a promocję przygotowała Joanna Rzepka-Dziedzic.
Wizualno-artystyczna część projektu realizowana jest w ramach zajęć ze studentkami i studentami, inspiracją było powstanie i działalność przy Instytucie Kultury Miejskiej grupy społecznej Metropolitanka tworzącej wielowątkową herstoryczną opowieść o trójmiejskiej metropolii. Poprzednie wystawy odbyły się w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej oraz salach warsztatowych i wystawowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1.
WSPÓŁPRACA:

Instytut Kultury Miejskiej

www projektu herstorycznego:
metropolitanka.ikm.gda.pl

fb: metropolitanka