Artystka o swojej pracy na Metropolitankę: „Kobieta zniewolona” to instalacja, składająca się ze słoików kiszących kobiety tak jak i liście m.in. mniszka lekarskiego czy lipy. Liczne przesłanki niosące za sobą niekonkretny, dosadny przekaz autoportretu uwięzionego są wyrazem uciszenia i zamknięcia. Wołania do walki o prawo, o wolność oraz brak podziałów na role.”
Dominika Milewska – porusza w swoich pracach konteksty takie jak refleksyjność czy uwikłanie. Cechuje się charakterystycznym i nieoczywistym sposobem przedstawiania.