Praca autorstwa Dominiki Polak składa się z sześciu zdjęć. Jest to seria, która ma oddawać cześć sile kobiet. Artystka przedstawia ciężar kobiet oraz ich różnorodne problemy, które „dźwigają” każdego dnia walcząc o siebie i bliskich. Realizacja ta ma pokazywać kobietom ile pracy i dobra, często niedocenianego, wkładają w nasze codzienne życie. Cytując „Chciałam podkreślić siłę jaką mają kobiety i uzmysłowić im samym, że są wyjątkowe, silne i robią wiele dobrego każdego dnia”.
Dominika Polak – jej głównym medium jest animacja. To narzędzie, którego często używa w swoich pracach, ostatnio zainteresowała się również performancem. W projekcie metropolitankowym postawiła na fotografię.