Herstoryczna praca artystki w ramach Metropolitanki to video oscylujące wokół relacji Marty i jej babci podczas nauki dziergania na drutach. Jak zdradza sama artystka – zawsze chciała nauczyć się ręcznych robótek. Przyglądając się babci przy pracy zadawała mnóstwo pytań. Tego typu wytwórstwo jest wiedzą kobiet zdobywaną z pokolenia na pokolenie. Ze względu na szczególny czas, w którym praca była tworzona, finalnym dowodem sukcesu artystki w nauce tego rzemiosła jest dziergana maseczka.
Marta Firyn – zainteresowana tematem antropogenu i wszystkiego co z nim związane, wpływem człowieka na otaczający świat jak również relacjami międzyludzkimi. Martę można obserwować na instagramie: @martafiryn